Reakce petičního výboru a výzva členům AMK

25.08.2021

Dobrý den přejeme všem členům AMK Česká brána.

Na základě současného dění v našem klubu si myslíme, že právě nyní nastal ten správný čas reagovat na informace ze strany stávajícího výboru AMK Česká brána a informovat naši členskou základnu, pokud možno nezaujatě a zcela objektivně.

Během prázdnin jste si měli možnost přečíst poměrně hodně informací z pera našeho místopředsedy AMK pana Plíhala. O jejich objektivnosti se zde nebudeme vyjadřovat, věříme, že si každý umí udělat svůj vlastní názor. Naším cílem proto není Vám podsouvat jakékoli informace, které jsou neúplné, zkreslené, či účelově namířené proti těm, kteří mají odlišné názory. Nám, jako petičnímu výboru, jde stále pouze o jediné, a sice zorganizovat zcela legitimní, platným stanovám odpovídající řádné volby do jednotlivých orgánů našeho AMK, a to formou volební členské schůze. Tato se nyní, dle aktuálně platných vládních nařízení v oblasti Covid 19, může konat i klasickou prezenční formou.

Od realizace naší petiční akce, kdy valná většina našich členů vyjádřila svůj nesouhlas se způsobem voleb formou konference tak, jak je připravil v dubnu tohoto roku stávající výbor, již bohužel uteklo poměrně hodně času. Neoddiskutovatelným faktem však zůstává, a jak nás informovalo i prezidium ÚAMK, že proběhlé volby jsou neplatné a je třeba je opakovat, a to v souladu s platnými stanovami!

Petiční výbor, ve spolupráci s dalšími členy našeho klubu, se proto od dubna tohoto roku intenzivně snažil o zjednání nápravy, probíhaly konzultace jak s naším zřizovatelem - ÚAMK, tak současně i jednání s předsedou našeho klubu p. Zahrádkou. Následně byla do diskuze přizvána i právní kancelář a jako na poslední instanci jsme se s žádostí o radu obrátili na okresní soud v Ústí nad Labem. ÚAMK nám sice vyjádřilo svoji podporu, prakticky však nemohou současnému vedení klubu nic "nařídit". Předseda klubu pan Zahrádka nás zase opakovaně ujišťoval, že situaci vyřeší, vyslyší přání většiny členské základny a zorganizuje nové řádné volby. Tento svůj slib stvrdil rukoudáním a tvrdil, že je připraven si vše vyjasnit při diskusi s členskou základnou z očí do očí. Bohužel musíme konstatovat, že pan Zahrádka nejen že svoje slovo nedodržel, ale naopak ještě svými dalšími kroky, společně s ostatními členy výboru AMK, prohloubil krizi v našem klubu. Stávající výbor AMK řadové členy neustále "kastuje" dle jednotlivých odborností, nerespektuje znění platných stanov, fakta cíleně pokřivuje a dokonce neváhal sáhnout i k účelovým změnám v platném organizačním řádu klubu! Odpírá všem členům klubu jejich základní práva, a sice MÍT MOŽNOST VOLIT A BÝT VOLEN. To vše, dle našeho názoru, s jedním jediným cílem - udržet se ve vedení klubu co nejdéle, bojkotovat názor většiny členů AMK a řídit si klub "po svém" jako doposud.

Svoji touhu po ovládnutí klubu a setrvání ve svých funkcích potvrdil stávající výbor AMK také svým posledním krokem, kdy členy AMK opět "kastoval" a oslovil pouze členy VCC s pozvánkou na členskou schůzi VCC AMK Česká Brána. Tímto krokem dal tak stávající výbor AMK jednoznačně najevo, že o kompletní členskou základnu našeho automotoklubu nemá zájem, nerespektuje její přání uspořádat řádnou volební členskou schůzi celého AMK Česká Brána (ne jenom pro členy VCC!) a i nadále považuje neregulérní volby konané v dubnu tohoto roku za platné.

Vážení členové klubu, tímto Vám sdělujeme, že díky právní analýze celé problematiky, jsme dospěli k názoru, že dle znění NOZ (novela občanského zákoníku z roku 2014) jsme jako petiční výbor proběhlé petiční akce z jara tohoto roku oprávněni svolat zasedání členské schůze AMK Česká Brána.

Tohoto svého práva tedy využijeme a v průběhu příštího týdne začneme s organizací řádné volební členské schůze. O jednotlivých krocích, které je třeba udělat tak, aby vše bylo v souladu s platnými stanovami AMK a nové volby tak byly i v budoucnu nezpochybnitelné, Vás budeme průběžně informovat.

Závěrem nám dovolte jeden apel: POKUD VÁM ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY SE V KLUBU CTILA PRAVIDLA, JEDNALO SE NA ROVINU A VŠICHNI ČLENOVÉ SI BYLI ROVNI, ABY NIKOMU NEBYLY UPŘENY JEHO PRÁVA A KLUB SE VĚNOVAL ZEJMÉNA TOMU, NA ČEM BYL POSTAVEN, TJ. NA LÁSCE K MOTORISMU VE VŠECH JEHO PODOBÁCH, IGNORUJTE POZVÁNKU NA ČLENSKOU SCHŮZI VCC ZASLANOU DNE 24. 8. 2021 A NAOPAK PŘIJĎTE V CO NEJVĚTŠÍM POČTU NA ŘÁDNOU VOLEBNÍ SCHŮZI AMK ČESKÁ BRÁNA, NA KTEROU BUDETE BRZY POZVÁNI.

Děkujeme Vám za dosavadní podporu, velice si ji vážíme a věříme, že společně docílíme pozitivních změn v našem klubu.

Za petiční výbor: D. Slapnička, O. Přibyl, P. Landovský

v Ústí nad Labem dne 25. 8. 2021