Reakce na dopis výboru AMK

11.08.2021

Vážený pane Plíhale a výbore AMK,

posíláme reakci na Váš obsáhlý dopis zaslaný členům AMK, kterým jste zřejmě chtěli vysvětlit důvod, proč byla zvolena volební schůze do nejvyššího orgánu klubu formou konference. Již po několikáté členům zkreslujete a k obrazu svému si přizpůsobujete zásadní fakta:

1) Členy klubu stále kastujete podle odborností (veteránisté jsou především členové AMK a pak teprve spadají pod odbornost VCC)

2) Členy klubu jste s předstihem neinformovali o zvoleném způsobu voleb formou konference, na kterém se bývalý výbor AMK usnesl na svém jednání zřejmě dne 24. 2. 2021 - členská základna byla informována dopisem až o jejím výsledku

3) Nikomu jste nevysvětlili, podle jakého klíče jste nominovali kandidátní listinu ani delegáty, kteří měli členskou základnu ve volbě zastupovat. Kandidátní listina výboru byla účelově sestavená, kdy byl znemožněn výběr z více kandidátů. Po Vámi vybraných delegátech bylo požadováno aby již sestavenou kandidátku výboru AMK pouze potvrdili - takto si nepředstavujeme transparentnost. V době před volbou pan Plíhal v tichosti pozměnil Organizační a jednací řád klubu, kterým by odůvodnil nominaci kandidátů na členy výboru za jednotlivé odbornosti. Dále jsme nepochopili stále se opakující Vaše zdůvodnění, že 4 kandidáty nominuje AMK ( z jaké odbornosti?) a další 3 kandidáti jsou zástupci jednotlivých odborností (VCC, motorsport, autosport) - nejedná se náhodou o "povinné" kandidáty z bývalého výboru (Plíhal, Zahrádka, Vlková).

4) Opakovaně členům podsouváte, že petiční výbor ve složení Landovský, Slapnička, Přibyl chce klub destabilizovat, ale nám nejde o nic jiného, než aby všem členům klubu nebylo odpíráno základní právo volit a být volen, což jste členské základně Vaším konáním znemožnili.

Závěrem bychom chtěli všechny členy klubu ujistit, že využijeme veškerých opravných prostředků, aby se řádné volby do všech orgánů AMK Česká Brána v ÚAMK uskutečnily opakovaně, ale standartní prezenční formou.

S pozdravem členové AMK - Landovský, Slapnička, Přibyl